War Machine Season 2 Special

主持:Skynet
主題:War Machine Season 2 Special — 上季尾的特集同大家介紹了各式的軍糧,今季我地直接親身煮同食俾大家睇,睇睇到底煮有無難度,而且親身試下係唔係坊間講到甘難食啦~ 而今集我亦會親身示範如何用一條《中東巾》係頭上,包到各式各樣的款式啦~ 另外今集會直接擺放在免費頻道俾一衆觀眾收睇,希望各位繼續支持War Machine 啦~ 謝謝!
下載: 第一節  

收聽:

收睇: